top of page

Bygdekanten består av 8 boliger. Første byggetrinn er ferdig og omfatter fire boliger i form av to- og treroms boenheter. Neste byggetrinn består av 4 boliger i tre- fire- og femroms boenheter.

Boligene har en kompakt og arealeffektiv planløsning som gir redusert ressursbruk. Størrelsen på det oppvarmete bruksarealet kompenseres med arkitektoniske kvaliteter i bygget som økt takhøyde, materialvalg, mye dagslys og fin utsikt, samt fleksible halvklimatiserte soner.

Boenhetene er energieffektive og med minimale vedlikeholdsutgifter. Arealeffektive løsninger med inndeling
av oppvarmet og halvklimatiserte soner gir en redusert energibruk.
 

Materialvalg er gjort med fokus på kvalitet, variasjon, bærekraft, robusthet, og rimelige løsninger. Husene har enkle takplater på både tak og fasader som gir robusthet og lang levetid. For mellombyggene gjenbrukes grønt glass som tidligere var rekkverk på det gamle kommunehuset i Trondheim.

Hustype medium

Totalt 103 m2 areal

3-roms bolig 65 m2 klimatisert BRA og 38 m2 halvklimatisert bygg. Totalt 103 m2 areal. Inneholder 1 bad, walking-closet på begge soverom, bod/vaskerom.

4-roms. 94 BRA klimatisert BRA og 48 m2 halvklimatisert bygg. Totalt 142 m2. 1 bad, bod/teknisk rom. Mulighet for ekstra bod/drivhus.

Hustype stor

Totalt 142 m2 areal

Hovedvolum på husene kommer i flere ulike størrelser, over 2 eller 3 etasjer. Fleksibiliteten er stor med hensyn til tilleggsarealer. Her er det dine behov som styrer. Et drivhus, garasje, kontor, gjesterom, bod.

Du kan selv velge hvilket hus som passer for deg på den tomten du ønsker.

Husene

Opplev Stokkøya

Ønsker du mer informasjon?

 

Tomtetegningen viser tomtene til høyre som er ledig for de 4 prosjekterte boligene.

Kartet viser husene til venstre som allerede er bygget, og Bygdeboksen med blant annet bakeri og kontorhotell enda lengre til venstre.

Se kart på Google Maps

bottom of page